Kontrol Listesi

Sorun olan durumlarda KIRMIZI yazı ile yazılan dilekçe ve telefon numaralarına tıklayabilirsiniz.

Oy Verme Öncesi

 

Bina sorumlum okulda, kendisiyle iletişimdeyiz


Müşahit kartım ulaştırıldı


Görev alacağım sınıfa alındım (298 sayılı Kanun madde 25, 77 ve 82 ile 138 sayılı Genelge madde 16 ve 24)


Sandık başkanı geldi (138 sayılı Genelge madde 3/c ve madde 9)


Sandık kurulu tam, görev yetki belgelerini ibraz ettiler (138 sayılı Genelge madde 3/c ve madde 7)


Sandık kurulu tutanak defteri mevcut (138 sayılı Genelge madde 6)


Sandık kurulu and içti (138 Sayılı Genelge madde 8)


Çuval mühürlü geldi ve ilk kez sandık kurulu huzurunda açıldı (138 sayılı Genelge madde 7 ve madde 24)


Çuvaldan çıkan malzemeler tam ve eksiksiz (2 adet mühür, zarflar , oy pusulaları vb.) (138 sayılı Genelge madde 7)


Sandık alanı belirli / kabin hazır kontrol edildi (138 sayılı Genelge madde 10 ve 11)


Uyarı levhaları asıldı (138 sayılı Genelge madde 12)


Zarflar sayıldı, ön yüzleri mühürlendi ve tutanak defterine işlendi (138 sayılı Genelge madde 24)


Birleşik oy pusulalarının sayılarak, arkaları mühürlendi, tutanak defterine işlendi (138 sayılı Genelge madde 24)

Oy Kullanım Süreci

 

Oy kullanımı ilgili saatte başlatıldı. (Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis
illeri için 7:00, diğer iller için 8:00) (138 sayılı Genelge madde 23)


Müşahit olduğum sandıkda şu problemleri gözlemledim (birden fazla şık işaretleyebilirsiniz)

Oy Sayım Döküm Süreci

 

Saat 17:00'den (Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis


Oy veren seçmen sayısı seçmen listesinden sayılarak tespit edildi (138 sayılı Genelge madde 45 ve 50)


Kullanılmamış zarf ve pusulalar ikişer kez sayılıp sandık kurulu tutanak defterine işlendi. Paketlenip üzerlerine sayıları yazılarak ayrıldı. (138 sayılı Genelge madde 37 ve 38)


Tercih / Evet mührü zarfa konulup mühürlendi (138 sayılı Genelge madde 38)


Kullanılmamış pusula ve zarflarla mührün içinde bulunduğu zarf torbaya konuldu (138 sayılı Genelge madde 37)


İlişkilendirilmiş seyyar sandık varsa önce seyyar sandık açıldı ve işlemleri yapıldı (138 sayılı Genelge madde 34)


Sandık açıldı. Sandıktan çıkan zarflar sandık başkanı tarafından ikişer kere yüksek sesle sayıldı ve not edildi. (138 sayılı Genelge madde 38)


Sandıktan çıkan geçerli / geçersiz zarflar tespit edildi. Geçersiz zarflar açılmadan ayrıldı, paketlendi. Üzerine sayısı yazıldı. (138 sayılı Genelge madde 38)


Oy veren kişi sayısıyla geçerli zarf sayısının eşitlenmesi


Zarflar açılıp oy pusulaları türlerine göre tasnif edildi. (138 sayılı Genelge madde 38)


Hesaba katılmayan oy pusulaları tespit edilip, kayıt altına alındı (298 sayılı Kanun madde 102 ve 138 sayılı Genelge madde 41)


Geçersiz oy pusulaları tespit edilip, kayıt altına alındı (138 sayılı Genelge madde 42)


Müşahit olduğum sandıkta şunları gözlemledim (birde fazla şık işaretleyebilirsiniz)